Поверителност

Всички интелектуални права, свързани със създадените от нас идеи и концепции, представени на този интернет магазин, както и всички художествени материали, използвани за създаването на нашите уникални идеи и решения, могат да бъдат използвани само от нас и единствено за нуждите на www.balni-rokli.com. Цялата интелектуална собственост върху създадените от нас решения и сходните им права, принадлежат изключително и само на www.balni-rokli.com, която е единственият и изключителен собственик на всички интелектуални права на тoзи интернет магазин. 

Компанията като собственик на всичките интелектуалните права, свързани със създадените от нея решения, в рамките на настоящия интернет магазин, не позволяват използването дори на части от визуални, графични елементи и текст. 

Нашият интернет магазин съдържа информация, която може да бъде свързана с други уеб сайтове. 

Ако реклами, представени на нашия интернет магазин нарушават правата на уеб сайтовете на други компании, извършващи подобна дейност, ние не носим никаква отговорност. В този случай ние действаме като компания, предоставяща рекламни площи. 

Използване на лични данни:
Ние уважаваме индивидуалността и правото на личен живот на всеки свой потребител и зачитаме неговото право на конфиденциалност и неразкриване на лични данни. 
Поради това www.balni-rokli.com се ангажира със защитата на всички лични данни, които са му предоставени от потребителите. 
Личните данни се предоставят доброволно и се обработват и опазват в съответствие с предвидените в законодателството правила.


Моля, прочетете внимателно публикуваната тук информация, преди да предоставите ваша лична информация:
Чрез www.balni-rokli.com се събират лични данни като име, имейл адрес, и др., доброволно предоставени от всеки потребител на сайта. 
Личните данни се използват за отговор на направено запитване от Ваша страна, поръчка на продукт, както и за изпращане на актуална информация за нови продукти и/или промоции. 
Изпращайки запитване или поръчка, Вие доброволно се съгласявате да използваме Вашите данни за връзка с вас и включването Ви в нашата база данни. 
С изключение на упоменатите по-долу случаи, ние не предоставяме дадените от Вас лични данни. 
Изключенията са следните:
Информацията се споделя с нашите партньори, които работят по поддържането на сайта. Те са задължени да спазват правилото за поверителност.